Vyhľadať

Ako vybrať správne hladidlo pre obkladača?

Článok o rôznych typoch a rozmeroch hladidiel RUBI a krátky popis, ako si z nich správne vybrať.

Zrejme každý obkladač sa už ocitol v situácii, keď sa nevedel rozhodnúť medzi dvomi alebo viacerými nástrojmi a uvažoval, ktorý z nich bude pre neho najvhodnejší. Po minulom článku o rezných kolieskach RUBI si dnes povieme viac o ďalšom dôležitom príslušenstve pre obkladačov. Povieme si o hladidlách, ich rozmeroch a nanášaní lepidla pomocou nich. Tento článok by Vám mal pripomenúť niektoré základné informácie o nanášaní lepidla, uľahčiť rozhodovanie pri výbere kovového hladidla (tzv. zubatého hladidla) na príklade použitia hladidiel s rôznym tvarom a rozmerom zubov od spoločnosti RUBI.

Nanášanie lepidla na dlaždicu

Medzi základné pravidlá pokládky dlaždíc patrí, že lepidlo by malo pokrývať minimálne 85% celkovej plochy pod dlaždicou v suchom prostredí (väčšina podláh, krby a pod.). Vo vlhkom prostredí (sprchy, okolie vane a pod.) by malo byť dodržané pokrytie minimálne 95% celkovej plochy. A naviac, lepidlo by malo prekrývať všetky štyri rohy dlaždice. Kontrola správneho nanesenia lepidla je vcelku jednoduchá po odlepení dlaždice. Na jej spodnej strane by nemali byť viditeľné pásy lepidla a malo by úplne pokrývať zadnú stranu dlaždice a podklad.

Určite sa zhodneme na tom, že jeden univerzálny typ hladidla a univerzálna veľkosť jeho zubov pre nanášanie lepidla neexistuje. Jeho tvar a veľkosť by mala závisieť od typu dlaždíc, ktoré budete lepiť a taktiež aj od vlastností lepidla a podkladu. Naneseného lepidla by malo byť „tak akurát” pre pevné a trvácne prilepenie dlaždice.

Hladidlá a ich rozmery

Tvar, veľkosť (rozmer) a rozostup zubov hladidla sú základné parametre každého hladidla určeného pre nanášanie lepidla. Na základe nich viete, koľko lepidla zostane na podklade po jeho rozotretí a aj po položení dlaždice.

RUBI vyrába hladidlá pre obkladačov v dvoch základných radoch: so štvorcovými zubami a zubami v tvare písmena U. V obidvoch radoch existujú hladidlá s rôznymi rozmermi zubov. Odlišujú sa šírkou výstupkov (medzera medzi zubami) a výškou výstupkov.

Štvorcové hladidlo

Hladidlo so štvorcovými výstupkami s rozmerom 12×12 mm zanechá pásy lepidla s výškou 12 mm, ktoré budú mať medzi sebou medzeru 12 mm. Keď použijete hladidlo s rozmerom výstupkov 6×10 mm, znamená to, že pásy lepidla budú mať šírku 6 mm a výšku 10 mm, pričom budú mať medzi sebou medzeru 6 mm. Ak je pri hladidle uvedený iba jeden rozmer, znamená to, že sú obidva rozmery rovnaké (napr. hladidlo s výstupkami 12 mm).

Hladidlo s U zubami

Hladidlá so zubami U majú bežne uvedený len jeden rozmer. Rozmer vyjadruje šírku a aj výšku zubu. Keď použijete hladidlo so zubami v tvare U s rozmerom 10 mm, bude mať výstupky v tvare polmesiaca a rozotreté lepidlo bude nanesené na podklade v polkruhových pásoch. Výška pásov a medzera medzi nimi bude 10 mm, teda s rozmerom uvedenom na hladidle. Šírka každého pásu bude dvojnásobná oproti uvedenému rozmeru hladidla.

Vľavo: štvorcové zuby 12×12 mm; v strede: U zuby 10 mm; vpravo: štvorcové zuby 6 mm

Koľko lepidla zanechá hladidlo pod dlaždicou?

Rozmer zubov hladidla určuje, koľko lepidla zostane na podklade, presnejšie akú hrúbku bude mať lepidlové lôžko pod dlaždicou. Keď použijete hladidlo so štvorcovými zubami s rozmerom 12×12 mm, lepidlové lôžko pod dlaždicou bude mať polovičnú hrúbku z uvedeného rozmeru, teda 6 mm. Hladidlo s rozmerom 6×6 mm vytvorí lôžko s výškou 3 mm, pretože lepidlo sa roztlačí aj do priestoru medzi vytvorenými pásmi.

Hladidlá so zubami v tvare U zanechajú lepidlové lôžko s výškou približne 1/3 z rozmeru zubov. Takže výška lôžka pri hladidle s rozmerom 10 mm bude približne 3 mm.

Aké hladidlo vybrať? So štvorcovými alebo U zubami?

Hladidlá s U zubami s rozmerom od 10 mm a štvorcové hladidlá s rozmerom 6 mm zanechajú pod dlaždicou vrstvu lepidla s hrúbkou min. 3 mm. Tak ktoré z nich teda vybrať?

Tvar zubov určuje, ako ľahko sa roztlačí lepidlo a ako dokonale sa dlaždica uloží do lepidla. Vo všeobecnosti platí, že je ľahšie uložiť dlaždicu do lepidla pripraveného hladidlom s U zubami, pretože polkruhové pásy lepidla sa ľahšie roztlačia ako štvorcové. Štvorcové pásy lepidla sa pri pritlačení dlaždice musia roztlačiť na oboch stranách. Najskôr sa roztlačí vrchná časť pásov a až potom sa roztlačia do strán. Pri pritlačení dlaždice do pásov v tvare polkruhu sa lepidlo roztlačí na spodnej strane s menšou pravdepodobnosťou vytvorenia vzduchových bublín.

Ako si správne vybrať hladidlo?

Určenie správneho rozmeru (veľkosti) hladidla závisí od samotnej dlaždice a podkladu. Presnejšie, záleží na tom, ako sú dlaždice a podklad rovné. Čím sú dlaždica alebo podklad krivšie, tým potrebujete viac lepidla, čo zároveň znamená použitie väčšieho rozmeru hladidla.

Najprv si musíte určiť, koľko lepidla chcete mať pod dlaždicou po jej nalepení. Minimálna hrúbka by mala byť 2 mm. Voľba minimálnej hrúbky lepidla 3 mm Vám uľahčí výpočet správneho rozmeru hladidla. Existujú dva základné spôsoby, ako si môžete určiť správny rozmer hladidla: výpočet deformácie dlaždice a podkladu alebo vizuálna kontrola.

Výpočet deformácie

Výpočet deformácie dlaždice znamená určiť si veľkosť odchýlky od roviny. Vypočítať si ju môžete tak, že položíte jednu dlaždicu na druhú a porovnáte, ako k sebe pasujú rohy. Ak je dlaždica krivá, opačný roh bude odchýlený. Zmerajte veľkosť medzery medzi rohmi dlaždíc a hodnotu vydeľte dvomi. Výsledok Vám vyjadruje deformáciu dlaždice.

Jeden príklad, ak sa pri porovnaní dlaždíc vytvorí v protiľahlom rohu medzera 6 mm, znamená to, že dlaždica je skrivená o 3 mm. O toľkoto mm musíte zväčšiť zamýšľanú hrúbku lepidlovej vrstvy, ktorú chcete pod dlaždicou, aby ste mali správnu hrúbku lepidla! Ak chcete, aby vrstva lepidla pod dlaždicou bola minimálne 3 mm a dlaždica má deformáciu 3 mm, musíte použiť hladidlo, ktoré vytvorí 6 mm hrubú vrstvu lepidla. V tomto prípade dosiahnete správne pokrytie hladidlom s 12 mm štvorcovými zubami.

Vizuálna kontrola

Vizuálna kontrola sa vykoná jednoducho tak, že dlaždicu uložíte do vrstvy lepidla. Potom ju vyberiete a pozriete sa na podklad a na zadnú stranu dlaždice, aby ste skontrolovali, či máte správne pokrytie lepidlom.

Príklad vidíte na obrázku. Táto dlaždica bola zatlačená do lepidla približne z polovice. Všimnite si, že lepidlové lôžko vytvorené hladidlom s 12 mm štvorcovými zubami na ľavej strane má najväčšie pokrytie. Lôžko vytvorené s 8 mm štvorcovými zubami nasleduje za ním. Hladidlo s U-zubami v strede má síce rovnomerné pokrytie, ale na dosiahnutie lepšieho pokrytia by ste potrebovali oveľa väčšie zuby.

Pri použití metódy výpočtu deformácie dlaždice pre určenie správnej veľkosti hladidla musíte stále aj vizuálne skontrolovať pokrytie lepidlom, aby ste sa uistili, že používate správnu veľkosť hladidla!

Nezabudnite na hlavné zásady

Vo všeobecnosti platí, že čím je väčšia dlaždica, tým väčší je aj rozmer použitého hladidla. Vždy je lepšie použiť väčší rozmer, ako by ste v skutočnosti potrebovali. O trochu viac lepidla pod dlaždicami je plne prípustne, zatiaľ čo nedostatočné množstvo lepidla je neprijateľné.

Použitie hladidla so štvorcovými alebo U zubami je na osobnej voľbe obkladača. Aj keď je ľahšie dosiahnuť požadované pokrytie lepidlom pomocou U zubov, musíte použiť väčší rozmer zubov hladidla, aby ste dosiahli rovnakú hrúbku lepidlového lôžka. Ale pri vertikálnom obkladaní je to niekedy ťažšie, pretože na stene vydrží skôr lepidlové lôžko vytvorené s menšími štvorcovými zubami ako s väčšími U zubami.

V skratke sme si vysvetlili, aké typy hladidiel môžete používať pri obkladaní, ako si vybrať správny rozmer hladidla a jeho zubov, aby bolo nalepenie dlaždíc kvalitne vykonané, trvácne a pri tom časovo efektívne. Samozrejme, veľmi záleží aj od použitých materiálov, kvality dlaždíc, použitého lepidla, miešadla, nivelačného systémurôzneho príslušenstva a v neposlednom rade od Vašej šikovnosti a skúseností.

Tento článok vznikol v spolupráci s www.profiobkladac.sk.

Loading

Ďalšie články

Tipy a triky ako šikovne odstrániť staré dlaždice

Keď sa rozhodnete pre rekonštrukciu domu, bytu, príp. iného priestoru, okrem úvodného plánovania je potrebné vyriešiť aj jej praktickú časť. Praktická časť rekonštrukcie začína búracou fázou, počas ktorej sa odstraňujú…

Loading