Vyhľadať

Ako správne namiešať lepidlovú zmes pre inštaláciu dlaždíc?

Článok s odporúčaniami pre správne miešanie lepidlových zmesí pre inštaláciu dlažby a obkladov.

Jednou zo základných vecí pre úspešnú a profesionálnu inštaláciu dlaždíc je správna príprava lepidlovej zmesi. Vedieť, ako správne namiešať lepidlo, je dôležité pre dosiahnutie čo najpevnejšieho spojenia a teda dlhodobej pevnosti dlaždíc na podklade. Nesprávne namiešané lepidlo môže spôsobiť problémy pri inštalácii alebo dokonca viesť k uvoľneniu dlaždice. V našom článku Vám ozrejmíme niekoľko kľúčových krokov pre prípravu správnej lepidlovej zmesi a taktiež ich dôvody bez ohľadu na značku alebo typ použitého lepidla.

Skôr ako začnete…

Základom pri príprave lepidla je poznať jeho typ a vlastnosti, ktoré určite nájdete napísané na jeho obale. Určite by ste mali vedieť aspoň základné veci, ako je pomer zmiešania lepidla a vody, doba spracovateľnosti (najdlhší čas medzi zmiešaním a použiteľnosťou zmesi) a čas vytvrdnutia. Ak viete tieto informácie, je to základný krok pre správnu prípravu lepidla.

Pre lepšie pochopenie, ako cementové lepidlá fungujú a čo sa deje pri ich príprave, vysvetlime si pár základných faktov z chemického a mikroskopického hľadiska. Lepidlá bežne pozostávajú z niekoľkých základných prísad: piesok, portlandský cement, vápno a (zvyčajne) rôzne chemicky vyrábané prísady, ktoré pomáhajú zmesi lepidla zadržiavať vodu po dlhšiu dobu. Tieto prísady môžu tiež poskytnúť konečnému produktu rôzne vlastnosti, ako sú pružnosť, pevnosť, rýchlejšia doba tuhnutia atď. Väčšina moderných lepidiel má aspoň jeden typ prísady.

Pochopenie, akým spôsobom funguje cement v zmesi a prečo je potrebné dodržať zásady miešania v rôznych fázach, je kľúčové pre zabezpečenie úspešného výsledku. Cement sa aktivuje procesom nazývaným hydratácia (hasenie). Suché molekuly cementu sú inertné – nerobia vôbec nič, kým sa nezmiešajú s vodou. Len čo sa do cementu pridá voda, molekuly túto vodu použijú na tvorbu malých kryštálov. Čím viac vody má molekula k dispozícii, tým dlhšie a hrubšie kryštály vytvorí.

Tieto molekuly cementu vytvárajú rastúce kryštály nielen vedľa seba, ale vytvárajú sa aj na sebe navzájom a môžu sa aj vzájomne blokovať. Takto cement získava svoju pevnosť a čím dlhšie je vystavený pôsobeniu vody, tým je pevnejší. V prípade lepidla budú kryštály rásť nielen okolo ostatných kryštálov, ale budú tiež prerastať do pórov dlaždice a podkladu. Takto sa dosahuje pevná väzba.

Keď sa do zmesi pridá modifikátor (napr. polyméry), môžeme tým dosiahnuť pevnejšie spojenie s dlaždicami. Čím viac modifikátorov obsahuje lepiaca zmes, tým sa vytvorí silnejšia väzba, pretože polyméry umožňujú zadržiavať vodu dlhšie v pripravenej zmesi. Keď sú polyméry vystavené vode a sú rovnomerne rozptýlené v zmesi, obklopujú molekuly cementu a umožňujú im dlhší prístup k vode (voda sa cez polyméry neodparí). Tento proces produkuje dlhší, hrubší cementový kryštál ako lepidlo bez modifikátora.

Technické vybavenie

Nemenej dôležitým je výber správnych nástrojov na miešanie – miešadlamiešacej metly a nádoby. Vždy použite mixér s nízkymi otáčkami. Väčšina výrobcov lepidiel odporúča miešanie na nízkych otáčkach, aby sa do lepidla dostalo minimálne množstvo vzduchu a dosiahli ste rovnomernejšiu zmes. Tiež by ste mali radšej použiť špirálové miešacie metly ako tzv. „šľahacie“, čím lepšie zabránite vniknutiu prebytočného vzduchu do zmesi. Dôležitá je aj správna nádoba, ktorá Vám umožní dokonalé premiešanie celej zmesi bez vzniku hrúd a suchých miest. V kombinácii správneho miešadla a metly s gumovým vedrom Rubi máte všetko vybavenie potrebné na správnu prípravu lepidlovej zmesi.

1. Počiatočná príprava lepidlovej zmesi

Najskôr začnite nalievaním vody do vedra. Znížite tak množstvo častíc suchého lepidla vo vzduchu. Ak najskôr do vedra vložíte suché lepidlo a potom pridáte vodu, časť suchého lepidla Vám bude plávať na povrchu. Potom bude ťažšie zamiešať všetko suché lepidlo, ktoré sa nalepí aj na bočné steny vedra. Pridajte lepidlo do vody a premiešajte, podľa potreby pridajte ďalšie lepidlo alebo vodu, aby ste dosiahli hustú konzistenciu – približne krémovosť ako má husté arašidové maslo. Je potrebné, aby sa vzniknuté stojace víry v hornej časti lepidla následne nezliali späť do spodnejších vrstiev.

Nesprávne vymiešaná zmes
Správne vymiešaná zmes so stopami po miešaní

Väčšina výrobcov odporúča päť až desať minút na premiešanie lepidla, čo sa Vám môže zdať ako príliš dlhý čas. Ale odporúčame Vám riadiť sa týmto časom, pretože Vám pomôže dosiahnuť požadované zmiešanie a nasýtenie jednotlivých molekúl cementu a aj prísad vo Vašej zmesi. Niekedy sa stáva, že aj profesionáli miešajú zmes iba dovtedy, kým nezískajú konzistentnú zmes prášku a vody. V ideálnom prípade by ste sa mali dodržať odporúčaný čas, ale reálne to tak pravdepodobne nebude. Preto urobíte lepšie, keď budete miešať vždy o niečo dlhšie, ako si myslíte, že Vám postačuje pre potrebné premiešanie zmesi.

V počiatočnej fáze miešania môžete pridať viac lepidla alebo vody, aby ste dosiahli požadovanú hustotu. V neskorších fázach miešania to už nie je vhodné, pretože ak po fáze hasenia pridáte viac vody alebo lepidla, lepidlo sa výrazne oslabí. Lepidlo by malo byť dostatočne husté, aby sa pri naberaní prevrátilo na hladidlo. Ak stečie, je príliš riedke a musíte do zmesi pridať viac prášku.

2. Hasenie

Fáza hasenia je veľmi dôležitá! V tejto fáze môžete najviac ovplyvniť správne zmiešanie lepidlovej zmesi. Hasenie znamená nechať zmiešané lepidlo nedotknuté asi desať minút. Je nevyhnutné ponechať lepidlo v kľude pre správne fungovanie chemického zloženia. Ak to neurobíte a použijete ho ihneď po počiatočnom premiešaní zmesi, povedie to (pomerne rýchlo) k stuhnutiu a nefunkčnosti lepidla. Potom sa lepidlo s dlaždicami neprilepí alebo nevytvrdne správne. Správne vykonané hasenie Vám tiež poskytne maximálny pracovný čas po úplnom premiešaní lepidla.

Väčšina moderných modifikovaných lepidiel má do suchej zmesi pridané práškové prísady (zvyčajne nejaké polyméry). Jednoducho povedané, tieto prísady, ako napríklad cement, sa aktivujú hydratáciou, ale fungujú trochu inak. Po pridaní vody do cementu začnú v zmesi rásť kryštály a tak získa lepidlo svoju pevnosť. Čím dlhšie je cement vystavený vode, tým dlhšie rastú kryštály. Čím dlhšie kryštály rastú, tým silnejší bude vytvrdený produkt.

Len čo do prísad pridáte vodu, molekuly v prísadách vodu absorbujú. Predstavte si molekulu doplnkovej látky ako vatový tampón. Vonkajšia vrstva prísady bude hydratovaná, ale vnútorná časť bude stále suchá. Hasenie poskytuje prísade dostatok času na úplné nasýtenie.

Ak lepidlo neponecháte dostatočne dlho vo fáze hasenia, bude mať zmes suché polyméry. Suché polyméry budú z cementu spotrebovávať vodu a spôsobovať jej rýchle tuhnutie. Ak cement nemá dostatok vody na ďalšiu tvorbu kryštálov, proces rastu a tvrdnutia sa v podstate zastaví. Preto nedovoľte, aby sa zmes lepidla hasila príliš krátko, pretože tým oslabujete lepidlo a vytvárate si možné problémy s lepením. Nedostatok tvorby kryštálov v cemente vedie k nedostatočnému spojeniu s dlaždicami a podkladom. Prísady (modifikátory) nechajte úplne rozpustiť, aby boli správne zastúpené v lepidlovej zmesi.

3. Konečné vymiešanie zmesi

Akonáhle lepidlo necháte určitý čas odležať, je potrebné pokračovať v miešaní do konečnej podoby zmesi pre rovnomerné rozloženie prísad v celej zmesi lepidla. Tento proces pomáha šíriť polyméry a vodu po celej zmesi, aby sa dosiahlo konzistentné a správne namiešané lepidlo počas tuhnutia a po vytvrdnutí.

V tejto fáze nepridávajte do zmesi viac vody alebo suchého lepidla! Prebytočná voda by rozložila zmes. Medzi molekulami lepidla sa už nachádza voda a oddeľuje ich od seba. Čím ďalej sú molekuly od seba pri raste kryštálov cementu, tým ťažšie sa dosiahne ich vzájomné prepojenie, z ktorej pochádza lepiaca sila lepidla. Pokiaľ sa kryštály nemôžu medzi sebou navzájom úplne prepojiť, bude výsledný produkt slabší. Mimochodom, aj preto je nežiadúce, aby sa v zmesi lepidla zachádzalo nadmerné množstvo vzduchu.

Ak je lepidlo správne rozmiešané, malo by mať pri rozotieraní hladidlom stojace ryhy bez toho, aby sa zosunuli (obrázok).

Ako teda správne namiešať lepidlo? Zhrňme si základné pravidlá:

  • Neprilievajte príliš veľa vody – zmes by sa tým oslabila.
  • Miešajte pomaly, aby sa v zmesi lepidla zachytilo minimálne množstvo vzduchu.
  • Lepidlo by malo byť pomerne husté, približne ako husté arašidové maslo.
  • Hrúbka a konzistencia prvotne namiešanej zmesi by mala byť rovnaká ako konzistencia finálnej zmesi.
  • Hasenie je nevyhnutné!
  • Po zahasení nepridávajte viac vody alebo lepidla.
  • Poznajte čas spracovania Vášho lepidla, dávajte pozor na to, kedy začne tuhnúť.


Správne namiešaná zmes lepidla je veľmi dôležitá pre dosiahnutie úspešnej a dlhotrvajúcej inštalácie dlaždíc.

Ako ste mali možnosť čítať, správne namiešanie nie je úplne jednoduché, ale ak ho vykonáte správne, oceníte to nielen Vy pri samotnom lepení, ale aj Váš zákazník. V našom obchode Vám ponúkame širokú paletu nástrojov a príslušenstva pre profesionálnu prípravu lepidlových zmesí.

Tento článok vznikol v spolupráci s profiobkladac.sk

Loading

Ďalšie články