Vyhľadať

Diamantové kotúče – ako si vybrať ten správny?

V dnešnom blogu sa bližšie pozrieme na diamantové kotúče a ich čepele . Vysvetlíme si výber najvhodnejšej čepele na rezanie niektorých materiálov.

Určite ste už pri svojej práci riešili problém, aký typ diamantového kotúča by bol najvhodnejší pre rezanie dlaždíc, ktoré sa chystáte pokladať. Totiž, každý správny výrobca diamantových nástrojov vyrába niekoľko rôznych typov kotúčov, ktoré majú špecifické čepele so špecifickými vlastnosťami a ktoré sú určené pre rôzne typy materiálov a dlaždíc. Pri výbere ale netreba zabúdať na Vaše potreby pri rezaní, napr. rýchlosť rezania, kvalita rezu alebo životnosť kotúča.
V dnešnom blogu sa bližšie pozrieme na diamantové kotúče a ich čepele. Vedomosti o tom, ako sú čepele navrhnuté a ako fungujú, nám pomôže lepšie pochopiť, aký typ kotúča potrebujeme na rezanie rôznych typov dlaždíc. Rôzne typy čepelí si vysvetlíme na príklade produktov spoločnosti RUBI, ktoré nájdete aj v našom obchode. Pre niekoho totižto môže byť problém zorientovať sa v tak širokej ponuke.

ČO SÚ DIAMANTOVÉ KOTÚČE?
Diamantové kotúče pozostávajú z kruhového telesa, väčšinou vyrobeného z ocele, nazývaného „jadro“. Jadro má na svojom obvode superabrazívny rezný materiál v podobe súvislej korunky alebo rozdelený v segmentoch. Tento rezný materiál, ktorý nazývame aj diamantové zrno (pás, segment), môže byť spojený s jadrom kotúča rôznymi spôsobmi, ale najčastejšie používaným spôsobom spoločnosťou RUBI je laserové zváranie.

DIAMANTOVÉ ZRNÁ
Diamantové zrná možno pripojiť 3 rôznymi spôsobmi, sú nimi spekanie, galvanické pokovovanie a vákuové spájkovanie. V prípade špecifických kotúčov na rezanie keramiky však zvyčajne hovoríme o spekaní. Pri spekaní sa diamantové častice zmiešajú s kovovým spojivom a tlakom a teplotou sa rozmiestnia tak, že sa vytvorí systém s rôznymi vrstvami diamantu, ktoré sa pri opotrebovaní nástroja postupne odkrývajú.

VZŤAH MEDZI VEĽKOSŤOU ZRNA, JEHO HUSTOTOU A TVRDOSŤOU SPOJIVA

Vzťah medzi veľkosťou diamantového zrna, jeho hustotou a tvrdosťou spojiva sa líši v závislosti od požiadaviek na čepeľ.

 • Pri tvrdých materiáloch sa používa malá zrnitosť s vysokou hustotou diamantov a mäkkým spojivom.
 • Pri abrazívnych materiáloch sa používa veľká veľkosť zrna s nízkou hustotou diamantov a tvrdým spojivom.
 • Pri univerzálnych čepeliach určených pre väčšinu typov materiálov sa používa veľká veľkosť zrna, nízka hustota diamantov a mäkké spojivo.
Detail diamantových zŕn na kotúči RUBI CPR

V ideálnom prípade by sa mali používať obidva typy súčasne. Ak máme mäkké spojivo, kov sa opotrebuje a diamant sa vždy dostane na povrch, takže môžeme efektívne rezať. V tomto prípade bude ale negatívne ovplyvnená životnosť kotúča pri rezaní abrazívnych materiálov. Na druhej strane, ak je spojivo príliš tvrdé, diamant na povrchu sa opotrebuje bez jeho nahradenia novým diamantom, pretože spojivo sa neopotrebuje a čepeľ stratí svoju reznú účinnosť. V tomto prípade sa kotúč označuje ako „tupý“.

Na vyriešenie tohto problému môžeme použiť čistiaci blok, čo je superabrazívny blokový materiál, ktorý opotrebuje spojivo čepele a „vynesie“ diamantové častice zo spodných vrstiev na povrch.

TYPY SPEKANÝCH DIAMANTOVÝCH KOTÚČOV

 • Celoobvodová čepeľ: Poskytuje najlepšiu povrchovú úpravu. Používa sa na rezanie keramických alebo iných kamenných obkladových materiálov s hrúbkou do 25 mm.
 • TURBO: Skvelá kombinácia vlastností. Vysoký výkon a rýchlosť rezania s vysokou kvalitou povrchovej úpravy.
 • VIPER: Je to evolúcia kotúča TURBO s vyššou kvalitou a rýchlosťou rezania. Je určený výlučne na materiály s vysokou tvrdosťou.
 • Segmentový: Najrýchlejší. Maximálna rýchlosť a lepšie chladenie čepele. Na rezanie materiálov s hrúbkou nad 25 mm.
 • TURBO segmentový: Na rezanie všetkých typov materiálov pri maximálnej rýchlosti.
 • J-drážka: Najmodernejšia technológia. Vysoká rýchlosť rezania vhodná na najtvrdšie materiály. Špeciálne navrhnuté na priame rezanie porcelánovej kameniny. Eliminuje napätie vznikajúce pri rezaní.

Pamätajte, čím vyššia rýchlosť rezania, tým nižšia kvalita rezu a naopak. Kotúče s najvyváženejším pomerom rýchlosti a kvality sú typu TURBO a VIPER.

1. Celoobvodový 2. TURBO 3. TURBO VIPER
1. Segmentový 2. TURBO segmentový 3. J-drážka

Na videu môžete vidieť prácu s 250 mm diamantovým kotúčom CEV SUPERPRO na portálovej píle RUBI DC-250 850:

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNY DIAMANTOVÝ KOTÚČ?

Teraz, keď už vieme, ako sa kotúče vyrábajú, ako fungujú a aké sú ich typy a vlastnosti, musíme pri výbere diamantového kotúča zohľadniť 3 dôležité veci:

1. AKÝ TYP REZANIA SA CHYSTÁME VYKONÁVAŤ

V závislosti od typu rezania, ktoré sa chystáme vykonávať, si musíme premyslieť, aký typ stroja budeme používať: elektrickú rezačku alebo uhlovú brúsku? A následne, aký typ chladenia budeme mať k dispozícii?

Vždy musíme myslieť na to, že kotúče režú trením a že sú to superabrazívne nástroje. Počas tohto trenia (rezania) vznikajú vysoké teploty, čo viedlo k vzniku 2 rôznych typov rezania: mokré a suché rezanie. Pri suchom rezaní chladenie zabezpečuje len prúdenie vzduchu, ktoré vytvára samotný rotujúci kotúč. Kotúče na suché rezanie sa môžu chladiť vodou, čím sa dosiahne ich vyššia životnosť a lepšia povrchová úprava rezu, ale kotúče na mokré rezanie by sa nikdy nemali používať bez chladenia vodou.

Spoločnosť RUBI ponúka rezné kotúče na suché aj mokré rezanie. Pred rozhodnutím teda musíme vedieť, aký stroj a aké chladenie budeme používať.

Symboly znázorňujúce určenie kotúča na suché alebo mokré rezanie

2. TYPY MATERIÁLOV, KTORÉ BUDEME REZAŤ

Druhú vec, ktorú musíme vziať do úvahy, je druh rezaného materiálu. Keď hovoríme o rezaní keramických dlaždíc, tie patria do skupiny kremičitých materiálov. Tieto materiály, ktoré sa skladajú prevažne z oxidu kremičitého, majú strednú až vysokú tvrdosť, hoci niektoré môžu mať aj veľmi vysokú úroveň abrazivity.

Medzi najbežnejšie silikátové materiály patrí skupina, ktorá nás zaujíma: keramické materiály, ako sú obkladačky, glazovaná kamenina alebo porcelánová kamenina. Do tejto skupiny patrí aj sklo a žula. Preto vzhľadom na tvrdosť týchto materiálov budeme potrebovať kombináciu malej zrnitosti s vysokou koncentráciou diamantov a mäkkého spojiva, ktoré sa opotrebúva súčasne s diamantom, aby sa zabránilo zatupeniu kotúča a aby mal nástroj nepretržite dobrý výkon.

3. REZNÁ RÝCHLOSŤ vs. KVALITA REZU

Tretia vec, ktorý treba zvážiť, je potreba rýchlosti rezania a výslednej kvality rezu. Toto závisí od typu rezu, ktorý sa chystáme vykonať. Je rozdiel medzi rovným alebo diagonálnym rezom, pri ktorom môžeme potrebovať rýchlosť, a pokosovým rezom, pri ktorom budeme potrebovať predovšetkým presnosť a kvalitu rezu.

Nie všetky kotúče sú vhodné na všetky typy rezania. Na rezanie pod uhlom alebo pokosové rezy potrebujeme kotúče s dostatočnou výstužou a hrúbkou jadra, aby vydržali rez pod 45° uhlom (Jolly hrany) bez poškodenia. Minimálna hrúbka jadra na rezanie pod uhlom sa líši v závislosti od priemeru kotúča.

Stručne zhrnuté, pri výbere správneho kotúča musíme vziať do úvahy, či budeme vykonávať mokré alebo suché rezanie (v závislosti od použitého stroja), tvrdosť materiálu, a zvážiť potrebu rýchlosti rezania a/alebo kvalitnej povrchovej úpravy. Keď toto vieme, sme pripravení vybrať si najvhodnejší kotúč na rezanie našich dlaždíc.

SORTIMENT DIAMANTOVÝCH KOTÚČOV RUBI

Zo širokej ponuky diamantových kotúčov RUBI v našom obchode môžeme vyzdvihnúť nasledujúce typy.

NA REZANIE ZA SUCHA:

 • CPR: Vhodný na jemné rezanie porcelánovej kameniny s hrúbkou menšou ako 20 mm sa odporúča celoobvodový kotúč. Poskytuje jednu z najlepších povrchových úprav. Je k dispozícii v priemeroch 115 a 125 mm.
 • TCR: Kotúč typu TURBO, odporúčaný na jemné rezanie porcelánovej kameniny s vysokým výkonom a rýchlosťou rezania s vysokou kvalitou povrchovej úpravy rezu. K dispozícii v priemeroch 115, 125, 180 a 230 mm.
 • CPJ: Kotúč s J-drážkou, zvyšuje rýchlosť rezania veľmi tvrdých porcelánových kameninových obkladov a zároveň znižuje napätie vznikajúce pri rezaní. K dispozícii v priemeroch 115 a 125 mm.

NA MOKRÉ REZANIE:

 • CPC: Celoobvodový kotúč, odporúčaný na jemné rezanie porcelánových kameninových dlaždíc s hrúbkou menšou ako 20 mm. Odporúča sa najmä na rezanie pod uhlom. Je k dispozícii v priemeroch 180, 200, 230, 250, 300 a 350 mm.
 • TPI: Kotúč typu TURBO, odporúčaný na rezanie porcelánovej kameniny pod uhlom. Poskytuje vysokú stabilitu a rýchlosť rezania. Je k dispozícii v priemeroch 200, 230 a 250 mm.
 • CPX: Kotúč typu J-drážka s najmodernejšou technológiou na vysokorýchlostné priame rezanie porcelánovej kameniny. Je k dispozícii v priemeroch 200, 250 a 300 mm.

KLASIFIKÁCIA FARIEB DIAMANTOVÝCH KOTÚČOV RUBI

Okrem uvedených kotúčov máme v ponuke aj mnoho ďalších modelov kotúčov od spoločnosti RUBI, z ktorých si môžete vybrať na základe Vašich požiadaviek. Preto, aby Vám v RUBI uľahčili výber, používajú rozdelenie kotúčov podľa farieb. Každá farba nám hovorí, na aké použitie alebo aplikáciu je kotúč pôvodne určený:

FAREBNÉ ROZDELENIE:

 • Červená: vhodné predovšetkým na rezanie porcelánu
 • Fialová a tmavozelená: kotúče, na univerzálne použitie, pre rôzne stavebné materiály
 • Zelená: pre bežné keramické materiály
 • Modrá: na tvrdé materiály
 • Oranžová: na abrazívne materiály
 • Sivá: na mramor
 • Žltá: univerzálne kotúče určené na záchranné práce

Dúfame, že náš blog Vám pomohol zorientovať sa v širokej ponuke diamantových rezných kotúčov značky RUBI. Veríme, že po jeho prečítaní bude Váš výber najvhodnejšieho kotúča rýchly a správny. Ale nezabudnite ešte na dve podstatné veci, ktoré môžu ovplyvniť výsledok Vašej práce a spokojnosť s diamantovým kotúčom:

 1. Výber správneho nástroja na rezanie – elektrická píla/uhlová brúska. Dôležitá je vhodnosť nástroja pre daný typ rezania a znalosť jeho obsluhy.
 2. Správna technika rezania – môže významne ovplyvniť kvalitu rezania. Pri zlej technike rezania sa môže veľmi rýchlo zničiť aj správne vybratý a kvalitný diamantový kotúč.

Článok vznikol v spolupráci s profiobkladac.sk

Loading

Ďalšie články

Tipy a triky ako šikovne odstrániť staré dlaždice

Keď sa rozhodnete pre rekonštrukciu domu, bytu, príp. iného priestoru, okrem úvodného plánovania je potrebné vyriešiť aj jej praktickú časť. Praktická časť rekonštrukcie začína búracou fázou, počas ktorej sa odstraňujú…

Loading